Säkrare renovering med Säker Vatten intyg

Ett badrum ska tåla en hel del slitage, speciellt när det kommer till fukt och vatten. För att göra en badrumsrenovering krävs därför en hel del kompetens och kunskap från hantverkarfirman som ska utföra jobbet. Ett viktigt intyg att kräva är Säker Vatten. Här förklaras varför:

Branschregler säker vatteninstallation är en regelbok som branschens aktörer tagit fram för att säkerställa att VVS-installationer görs på ett korrekt, regelrätt och fackmannamässigt sätt. Bland annat utvecklar Säker Vatten branschreglerna samt kontrollerar och auktoriserar VVS-företag. Allt för att du ska känna dig trygg och säker med att jobbet som hantverkarna gör vid en badrumsrenovering ska hålla branschstandard.

Välj ett VVS- företag som är certifierad av Säker Vatten

Att renovera ett badrum ställer höga krav på säkerhet. Välj därför alltid certifierade seriösa och pålitliga hantverkare som efter avslutat arbete kan visa upp ett intyg från Säker Vatten.

För att hitta ett certifierat företag av Säker Vatten, gå in på deras hemsida. Dessa företag ska utföra din badrumsrenovering och VVS-installation på ett säkert sätt och följa de regler och riktlinjer som finns för att utföra en badrumsrenovering fackmannamässigt.

Kräv ett intyg efter att jobbet är slutfört

När du kommit igång med din renovering, efter du anlitat ett certifierade VVS-installatör och arbetet är slutfört ska du kräva ett intyg av Säker Vatten. Intyget fungerar som en värdehandling och talar om arbetets omfattning och eventuella avvikelser. Bra att veta är att det endast är certifierade företag för badrumsrenovering som kan skriva ut ett sådant intyg.

Om du är osäker på om VVS-installationen som gjorts är korrekt utfört kan du anlita en besiktningsperson som har utbildat sig i Säker Vatten och som kan göra en bedömning på arbetet.

Om olyckan är framme

Skulle något hända, tillexempel en vattenskada och du har valt ett certifierat VVS-företag som lämnat intyg så ska du som kund känna dig trygg eftersom jobbet är utfört fackmannamässigt. Därför ska många försäkringsbolag godkänna ersättning för skadan. Innan din badrumsrenovering drar igång, kolla upp din försäkring för att veta mer om vad som gäller vid eventuell skada.

Säkerheten A och O vid en badrumsrenovering

Det är mycket att tänka på vid en badrumsrenovering men eftersom det är ett känsligt utrymme bör säkerhet gå först i planering och budgetering. Har du inte själv tillräckligt med kunskap och erfarenhet är alternativet att anlita certifierade företag som kan göra hela eller en del av renoveringen åt dig.

För att läsa på mer om Säker Vatten gå in på deras hemsida för mer information.