Felen i badrummet – och när renovering krävs

Upptäcks skador i badrummet bör dessa åtgärdas direkt. Annars är risken att en kostsam badrumsrenovering behöver ske. Vilka fel kan uppstå och vad kan man göra? När krävs det att en renovering genomförs?

Stopp i avloppet

Om vattnet börjar rinna undan långsamt är det troligtvis ett stopp i avloppet som har uppstått. Det bästa är att agera medan det fortfarande inte skapats ett totalt stopp. Vid stopp i toaletten kan exempelvis propplösare användas. Lossar det fortfarande inte kan VVS-tekniker behöva kontaktas. Dessa kan öppna upp avloppet och även söka problemet med kameror.

När krävs badrumsrenovering?

Det är ytterst sällan som badrumsrenovering krävs efter ett stopp i avloppet. Skulle det däremot visa sig att stammarna är så dåligt skick att de måste bytas kommer hela badrummet behöva rivas. Men då är det betydligt större problem än enbart stopp i avloppet.

Skador i våtrumsmatta eller kakel

Eftersom våtrumsmattan både är tätskikt och ytskikt innebär en skada på våtrumsmattan att fukt kan tränga in till underliggande konstruktion av badrumsrenovering göteborg. Detta bör alltså åtgärdas direkt och även inspekteras av en fackman. Upptäcks en skada bör inte badrummet användas tills att en inspektion skett. I vissa fall kan lagning ske – men inte alltid. Detsamma gäller skador i kakel.

När krävs badrumsrenovering?

Beroende på skadans omfattning, samt om fukt hunnit tränga in, kan badrumsrenovering behöva ske. En liten skada kan alltså resultera i att hela badrummet behöver rivas ut. Det är därför viktigt att agera så fort revor eller andra skador uppstår.

Mögel

Mögel kan uppstå både på våtrumsmatta och i kakelfogar. Genom att hålla ytorna rena från smuts och tvålrester minskas risken. Att få svart mögelprickar i kakelfogarna är visserligen inte farligt men inte heller snyggt. Dessutom kan mögel underlätta för ytterligare mögel.

När krävs badrumsrenovering?

Renovering krävs om mögel upptäcks bakom fuktspärren. Det innebär därmed att fukt har kunnat vandra in bakom detta skydd. I detta fall måste området torkas ur och därefter ny fuktspärr skapas. Framförallt uppstår fuktskador via golvet i ett badrum och det är den vanligaste orsaken till att ersättning från försäkringsbolag efterfrågas.

En felaktigt installerad golvbrunn

Golvbrunnar som är äldre än från 1990 har inte lika hög standard som dagens golvbrunnar. De får vara kvar i de badrum som har dessa men med nyinstallation behöver de uppfylla helt andra kriterier.

När krävs badrumsrenovering?

Ska en badrumsrenovering ske i ett badrum som har golvbrunn från senast 1990 behöver denna bytas ut.