Rörmokare är ett spännande yrke 

Den mer korrekta benämningen på rörmokare eller rörläggare är VVS-montör/VVS rörmokare. Utbildningen till VVS-montör innefattar många olika moment inom värme, ventilation och sanitet. Det finns flera olika sätt att utbilda sig till yrket. Ett sätt är att gå en gymnasieutbildning och sedan gå cirka två år som lärling. För att bli certifierad VVS-montör krävs sedan att det avläggs ett godkänt branschprov. Det går även att utbilda sig som vuxen på Vuxenskolan, hos en privat utbildningsanordnare eller på Yrkeshögskola. Efterfrågan på certifierade VVS-montörer är relativt stor och yrket anses vara ett framtidsyrke. En anledning är att det finns krav på att vissa installationer ska göras av certifierade fackmän. 

Installationer som kräver rörmokare 

Kravet på certifierade VVS-montörer är att skydda både människor och byggnader från farliga installationer. Några vanliga VVS-installationer där det är bäst att låta fackmän sköta arbetet är installation av: 

  • Värmepump och olika värmepannor. 
  • Varmvattenberedare och värmegolv i badrum eller våtutrymme. 
  • Ventilationssystem, även fläktar och klimatanläggningar. 
  • Olika typer av radiatorer som värmeelement. 

Innan en privatperson utför några rördragningar eller installationer är det alltid bra att kontrollera kraven som finns. Eventuella skador som kan uppstå om monteringen går fel kan bli kostsamma. Försäkringsbolag har ofta speciella krav för olika installationer inom VVS.