Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett dokument som visar på att en gåva har överlämnats. Naturligtvis används det för större gåvor och är inget som ska användas till småsaker. Det brukar det i alla fall inte göra. Det brukar framgå i ett gåvobrev vad för villkor som ställs på mottagaren för att få gåvan. Om det finns sådana villkor vill säga. Det är nästan aldrig obligatoriskt att skriva ett gåvobrev utan det är endast vid fastighetsgåvor som det krävs att ha ett sådant gåvobrev. Om man till exempel skulle få en lägenhet av någon, då måste det skrivas ett papper på att du har erhållit lägenheten som en gåva.

När kan det vara bra med ett gåvobrev?

Ett gåvobrev kan vara behändigt vid ett flertal tillfällen. Om du vill ge någonting till dina barn och du absolut vill att detta ska stanna i släkten så är det smart att skriva ett gåvobrev. Då skriver du att gåvan är enskild egendom och till ditt eller dina barn. Det betyder att om hen sedan skiljer sig så räknas inte denna gåva med i bodelningen och med gåvobrev och exmaken eller exhustrun kan inte ta gåvan ut ur familjen. Det går också att skriva in i ett gåvobrev att det inte är okej för mottagaren att sälja gåvan under x antal år in i framtiden. Det kan också vara ett sätt att säkra sig om att gåvan stannar hos den mottagare du har valt. Det kan också vara om du vill ge en gåva till dina barn men att de först ska få tillgång till denna gåva när de har kommit in i en viss ålder. Då är ett gåvobrev en väldigt bra sak att skriva.

Inte särskilt svårt att skriva själv

Det går utmärkt att skriva ett gåvobrev själv och i de flesta fall så behövs ingen tredje part för att bevittna när du skriver under ett gåvobred. Det är bara vid fastighetsgåvor som det behövs en tredje part. Annars behöver du endast skriva följande i gåvobrevet:

  • Avsändare.
  • Mottagare.
  • Beskriv egendomen utförligt så att det inte råder något tvivel om vad det rör sig om.
  • Villkor för överlåtelse om det finns sådana.
  • Underskrift från bägge parter.
  • Ort och datum.

Det går också att få hjälp av en jurist om ni vill. Sedan så bevarar ni varsitt exemplar av gåvobrevet till dess att det har trätt i kraft och utlöpt. Först därefter kan det kasseras. Gäller det en fastighet så är det återigen andra regler och då måste ett exemplar förvaras och registreras hos en myndighet och det är Skatteverket i detta fall.