Vad är en autoklaver?

Det finns många saker och ord man undrar vad de faktiskt innebär för något. Autoklav är ett sådant exempel på något man kanske aldrig tänkt vad det är för något.

Vad används en autoklav till?

Det första många undrar är vad en autoklav faktiskt är. På bästa sätt går det att beskriva det som en stor maskin som ser ut som en cylinder i formen. För den som har använt toppmatad tvättmaskin man kan använda det som referens. Maskinen i fråga är dock oftast betydligt större samtidigt som den till viss del har ett annat syfte.

Det stämmer förvisso att både en tvättmaskin och autoklav har som mål att få något rent, men inte riktigt på samma nivå. En autoklav används nämligen för att göra något sterilt. Det här görs generellt av många anledningar. Inom sjukvården är en autoklav något som används för att sterilisera olika sorters verktyg och liknande. Det är av stor vikt att sterilisering sköts på rätt sätt inom sjukvården för att undvika att masspridning av bakterier och i värsta fall virus tar fart.

På sjukhusen ser oftast autoklaver betydligt annorlunda ut. Då kan man glömma den stora cylinderformade maskinen, som på många sätt framstår som klumpig. Inom sjukvården ser den desto mer smidigare ut. Generellt går det att påstå att den har två vanliga former. Antingen är det den lilla varianten, och då ser den ut som en lite omodern mikrovågsugn. Eller så är det den stora versionen, och då ser den ut som ett modern kylskåp istället.

Autoklavern och dess bredd

Det går inte att komma undan det faktum att en autoklaver är väldigt viktig och haft en stor betydelse för många branscher såsom autoklav. Tidigare nämnt har sjukvården använt den flitigt för att sterilisera olika verktyg och redskap. Det är svårt att uppskatta pricksäkert, men man vet att autoklaver på sjukhus har hjälp mot smittspridning samt underlättat sjukhuspersonalens rutiner.

Men en autoklav används även av andra branscher och personer. Till exempel inom livsmedelsbranschen. Även här är det av största vikt att de paket man skickar ut är steriliserade. De behandlas av många personer och det gör att en smitta enkelt kan spridas om man inte är noggrant med hygienen. Därför användas en autoklav för att i synnerhet sterilisera de olika förpackningarna med mat i. Den kan även användas inom forskning, i synnerhet i biologiska laboratorier. Där är det också väldigt viktigt att de produkter och redskap som används är rena och steriliserade. Just därför kommer en autoklav in i bilden för att göra det jobbet.